Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a I.Rozšírením špecifikácie činností podpory na rok 2020 [pdf] boli zverejnené podklady pre podávanie žiadostí v rámci oblasti Program ochrany prírody.

Bližšie informácie týkajúce sa žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu ochrany prírody nájdete v Usmernenie pre žiadateľa 2020 [pdf]. V prípade, že nenájdete odpovede na svoje otázky  v Usmernení pre žiadateľa, prosíme Vás, kontaktujte nás telefonicky.