ŠOP SR logo   logo enviromentalneho fondu

Program Ochrany Prírody

Získajte finančnú dotáciu na ochranu prírody a krajiny

 Termín na predkladanie žiadostí je PREDĹŽENÝ do 15. augusta 2022

Cieľom Programu ochrany prírody (POP) je zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu prírody, krajiny a pozitívny vzťah obyvateľstva k nej.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24. mája 2022 bola  Environmentálnym fondom zverejnená Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Program ochrany prírody (POP), ktorá je dostupná TU.

Termín na predkladanie žiadostí je v zmysle usmernenia Environmentálneho fondu stanovený na 15. augusta 2022.

Bližšie informácie týkajúce sa žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 v rámci Programu ochrany prírody nájdete v časti DOKUMENTY.

V prípade otázok k oprávnenosti projektov, výdavkov či žiadateľov nás kontaktujte prostredníctvom kontaktov uvedených TU.