ŠOP SR logo
ef-logo

Program Ochrany Prírody

Získajte finančnú dotáciu na ochranu prírody a krajiny

Cieľom Programu ochrany prírody (POP) je zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu prírody, krajiny a pozitívny vzťah obyvateľstva k nej.

Vážení žiadatelia v rámci Programu ochrany prírody,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 9.10.2020 pán minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2020 na účel dotácie – realizácia projektu v rámci Programu ochrany prírody.

Zoznam podporených projektov Programu ochrany prírody 2020 nájdete v časti DOTÁCIE