ŠOP SR logo
ef-logo

Program Ochrany Prírody

Získajte finančnú dotáciu na ochranu prírody a krajiny

Cieľom Programu ochrany prírody (POP) je zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu prírody, krajiny a pozitívny vzťah obyvateľstva k nej.

Vážení žiadatelia v rámci Programu ochrany prírody,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že termín na predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie pre Oblasť Program ochrany prírody sa mení, a to z 29. novembra 2019 na 16. decembra 2019.

Činnosti podpory

Činnosť POP1

Praktická starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny

Činnosť POP2

Podpora infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem turizmu

Činnosť POP3

Výchova a informovanosť v ochrane prírody

Oprávnení žiadatelia
  • Obec
  • Mikroregionálne združenia obcí
  • Občianske združenie a Miestna akčná skupina
  • Nadácia
  • Nezisková organizácia
  • Fyzická osoba*
Maximálna výška dotácie

5 000 EUR - fyzická osoba, obec, občianske združenie (v zmysle usmernenia), nadácia a nezisková organizácia 

8 000 EUR - mikroregionálne združenie obcí a občianske združenie (v zmysle usmernenia)

Termín podania žiadosti: do 16. decembra 2019

*platí len pre činnosť POP1 - Praktická starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny

Plagát na stiahnutie tu: stiahni [pdf]