Dňa 05.10.2022 minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2022 na účel dotácie – realizácia projektu v rámci Programu ochrany prírody.

P.Č. Názov žiadateľa Názov projektu Činnosť podpory
formou dotácie
Výška dotácie v zmysle
rozhodnutia
1. Obec Remetské Hámre Morské oko – história a ochrana prírody POP/017/2022                4,999.85 €
2. OZ Pod Hradom Slovenská Ľupča Ochrana prírody v NP Veľká Fatra vďaka interaktívnemu
zážitku
POP/018/2022                7,600.00 €
3. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko Obnova informačných panelov a doplnenie drobnej turistickej infraštruktúry v
chránených územiach východného a stredného Slovenska.
POP/022/2022                8,000.00 €
4. Združenie obcí pre rozvoj mikroregiónu
Horehron
HOREHRONIE – sprievodca krajinárskymi hodnotami POP/007/2022                7,600.00 €
5. Obec Beňuš Ochrana prírody mladými beňušanmi POP/008/2022                7,980.00 €
6. VYSOKÝ VRCH Budovanie liahnísk pre obojživelníky pod Vysokým vrchom
v NP Muránska planina
POP/012/2022                8,000.00 €
7. Obec Bánovce nad Ondavou „Bociany z komína“ POP/015/2022                2,439.00 €
8. JUDr. Karol Glinský Ochrana kolónie Včelárika zlatého v pieskových dunách Horné Gerepše a podpora
hniezdenia Krakle belasej v tejto lokalite
POP/020/2022                6,600.00 €
9. RIMAVA – SLANÁ Zhotovenie vyhliadkového miesta pri Náučnom chodníku
Drienčanský kras
POP/025/2022                7,885.00 €
10. Obec Sap Vybudovanie infraštruktúry k náučným
informačným bodom
POP/009/2022                8,000.00 €
11. Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá Rozlietavacia voliéra POP/006/2022                8,000.00 €
12. Sokoliarska skupina Sv. Bavona
z Banskej Bystrice
Chcem vidieť (vedieť) viac POP/011/2022                8,000.00 €
13. Villa Szobránc PR Vihorlatský prales – karpatské bučiny – premeny v čase POP/024/2022                2,850.00 €
14. Obec Beluj Ošetrenie a starostlivosť o nelesné biotopy POP/003/2022                6,000.00 €
15. Obec Podrečany Ovocný sad pri Materskej škole v Podrečanoch POP/028/2022                2,386.86 €
16. GEMER – ENVIRONMENT Dobudovanie a rekonštrukcia infraštruktúry časti Náučného
chodníka Drienčansky kras
POP/027/2022                7,932.50 €
17. Obec Podhorie Ošetrenie a starostlivosť o nelesné biotopy POP/005/2022                6,000.00 €
18. LUKOVÉ Návrat k časom minulým  (výsadbou, náučnou lokalitou atď.) POP/019/2022                4,900.00 €
19. Klaudia Jurčacková Dulíková Obnova a starostlivosť o podhorskú lúku s jej
pôvodnými obyvateľmi
POP/016/2022                8,000.00 €
20. Obec Prakovce Zdravo a hravo POP/023/2022                2,174.55 €
21. Obec Turová Revitalizácia Turovského sopúchu a jeho ochranného pásma – časť II. POP/001/2022                3,823.78 €
22. EuroRegio n.o. Ochrana prírody očami študentov POP/010/2022                7,980.00 €
23. Obec Gánovce Rozšírená realita v nálezisku neandertálca
ako nástroj udržateľnej formy náučného turizmu
POP/002/2022                8,000.00 €
24. Protect work Greengami POP/014/2022                8,000.00 €
25. Mesto Poltár Chránené územia v okrese Poltár POP/021/2022                8,000.00 €
SPOLU           161,151.54 €