Dňa 28.07.2021 pán minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2021 na účel dotácie – realizácia projektu v rámci Programu ochrany prírody.

P.Č. Číslo rozhodnutia Názov žiadateľa Názov projektu Činnosť podpory
formou dotácie
Výška dotácie v zmysle
rozhodnutia
1. 22/POP-806/2021 Obec Trstené pri Hornáde Morušová alej POP/022/2021 4215.79,- €
2. 16/POP-705/2021 Obec Repejov Pozorovateľňa Repejov – poznaj krajinu, ktorá ťa obklopuje POP/016/2021 5000,- €
3. 23/POP-601/2021 Občianske združenie Diana Interaktívna environmentálna výstava prírodných procesov a manažmentu karpatskej krajiny POP/023/2021 5000,- €
4. 14/POP-603/2021 Obec Beňuš Budovanie líniových a skupinových prvkov zelenej infraštruktúry v obci Beňuš POP/014/2021 5000,- €
5. 15/POP-603/2021 Obec Telgárt Náučný chodník Meandre Hrona – drevené lávky POP/015/2021 5000,- €
6. 09/POP-706/2021 Obec Vernár Zvýšenie biodiverzity poľnohospodárskej krajiny vo Vernári v NP Slovenský raj POP/009/2021 4750,- €
7. 45/POP-710/2021 Mesto Podolínec Ošetrenie chráneného stromu Lipa na Pustovci POP/045/2021 2490,- €
8. 47/POP-703/2021 Mesto Spišská Stará Ves „Komín pre život, život pre komín“ POP/047/2021 5000,- €
9. 21/POP-611/2021 Obec Dobrá Niva Rekreačno-náučný chodník Dobrá Niva 01 POP/021/2021 5000,- €
10. 26/POP-507/2021 Obec Oravská Jasenica Zvýšenie biodiverzity výsadbou starých odrôd ovocných drevín v jasenickom chotári POP/026/2021 5000,- €
11. 06/POP-201/2021 Obec Sap Výstavba náučných informačných bodov POP/006/2021 5000,- €
12. 11/POP-711/2021 natuCREA Poznaj prírodu na školskom dvore POP/011/2021 5000,- €
13. 40/POP-609/2021 HUMAN IDENTITY, o.z Spoločne proti inváznym druhom rastlín POP/040/2021 4750,- €
14. 38/POP-401/2021 Zlatý Hucul Obnova dunajskej lužnej krajiny. POP/038/2021 5000,- €
15. 03/POP-404/2021 Obec Obid Náučné tabule na cyklotrase popri chránenom vtáčom území POP/003/2021 4800,- €
16. 17/POP-710/2021 Obec Plaveč Podpora biodiverzity hradných ruín POP/017/2021 1500,- €
17. 35/POP-601/2021 Banskobystrický geomontánny park Chránime prírodu tým, ako sa v nej správame POP/035/2021 7600,- €
18. 01/POP-608/2021 Mesto Revúca Odborné ošetrovanie chránených stromov v meste Revúca akreditovaným arboristom POP/001/2021 3960,- €
19. 05/POP-602/2021 Obec Beluj Náučné tabule – NATURA 2000, SKUEV – II. etapa POP/005/2021 2713.2,- €
20. 48/POP-602/2021 Obec Baďan Rekonštrukcia náučného chodníka „Po stopách predkov“ POP/048/2021 5000,- €
21. 07/POP-707/2021 Obec Fintice Revitalizácia parku pri NKP Kaštieľ s areálom vo Finticiach POP/007/2021 5000,- €
22. 43/POP-808/2021 Slovenský cykloklub – Slovenský kras Revitalizácia Náučného chodníka Krasové javy Hôrky POP/043/2021 4685.68,- €
23. 34/POP-702/2021 Jasenov Podpora biodiverzity pod Jasenovským hradom POP/034/2021 5000,- €
24. 02/POP-611/2021 Obec Turová Revitalizácia PP Turovský sopúch a jeho ochranného pásma POP/002/2021 2850,- €
25. 24/POP-703/2021 Obec Jezersko Les nie je smetisko – náučná tabuľa POP/024/2021 1350,- €
26. 27/POP-703/2021 Obec Malá Franková Les nie je smetisko – náučná tabuľa POP/027/2021 1350,- €
27. 32/POP-606/2021 Obec Šiatorská Bukovinka Náučný chodník  Spätná erózia POP/032/2021 3990,- €
28. 33/POP-503/2021 Obec Zaškov Vybudovanie náučných tabúľ na turistickom chodníku (zelená značka) a priľahlých atraktívnych oblastiach POP/033/2021 1862,- €
29. 25/POP-609/2021 VYSOKÝ VRCH Obnova a zachovanie biodiverzity podmáčaných horských lúk pod Vysokým vrchom v NP Muránska planina POP/025/2021 3296.02,- €
30. 30/POP-609/2021 artRIS Environmentálne vzdelávanie v okrese Rimavská Sobota POP/030/2021 5000,- €
31. 37/POP-406/2021 Miestna akčná skupina SOTDUM V našej MASke chceme kvalitnejšie životné prostredie POP/037/2021 6040,- €
32. 44/POP-107/2021 Obec Jablonec Náučný chodník Jablonec POP/044/2021 5000,- €
33. 28/POP-710/2021 Ochrana prírody a našich zvykov , n.o. NA NÁVŠTEVE U BOCIANA – pohľad webkamerou do bocianieho hniezda v areáli Nestville Park Hniezdne POP/028/2021 5000,- €
34. 42/POP-106/2021 Protect work EnviroAktivneCentrum POP/042/2021 4883,- €
SPOLU 147 085.69,- €