Dňa 24.11.2023 minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2023 na účel dotácie – realizácia projektu v rámci Programu ochrany prírody.

 

   

Žiadateľ: 

 

IČO: 

 

Okres: 

 

Účel dotácie 

(názov projektu) 

 

Výška dotácie v EUR 

 

Suma vo výške  min. 5% nákladov z iných zdrojov v EUR 

1 Obec Beňuš  00313289 Brezno Ďumbier z Beňušského chotára 8 092,86   425,94
2 Obec Pohorelá  00313696 Brezno Výchova a informovanosť mladej generácie k ochrane prírody v obci Pohorelá 10 000,00  526,32
3 Obec Liptovská Teplička  00326330 Poprad Rekonštrukcia náučného chodníka Okolím Liptovskej Tepličky 10 000,00  526,32
4 Obec Dubová  00304735 Pezinok Životné etapy hmyzu 10 000,00  526,32
5 Obec Nová Lesná  00326445 Poprad S hrdosťou Kolíska horských vodcov 8 319,50   437,87
6 Obec Remetské Hámre  00325716 Sobrance Obnova panelov a doplnenie drobnej turistickej infraštruktúry na náučnom chodníku k jazeru Morské oko 8 000,00  421,06
7 Mesto Komárno  00306525 Komárno Ošetrenie platanov na Alžbetinom ostrove v Komárne 10 000,00  526,32
8 Obec Hažín  00325155 Michalovce „Hažínska alej“ 8 412,00  442,74
9 Mesto Michalovce  00325490 Michalovce Environmentálne aktivity pre deti mesta Michalovce – „Spoznaj svoj okres“ 8 000,00  421,06
10 Obec Blatné  00304671 Senec Enviroučebňa v areáli školy 10 000,00  526,32
11 Obec Gánovce  00326143 Poprad Rozšírená realita v nálezisku neandrtálca ako nástroj udržateľnej formy náučného turizmu – II.Etapa 10 000,00  526,32
12 Obec Beluj  00320536 Banská Štiavnica Environmentálna učebňa 9 687,77   509,88
13 Obec Lipovec  00316776 Martin „Poznaj a chráň – inovatívna náučná tabuľa Lipovec – Národný park Malá Fatra“ 4 674,00  246,00
14 Obec Vrícko  00317039 Martin „Poznaj a chráň – inovatívna náučná tabuľa Vrícko – Národný park Malá Fatra“ 4 674,00  246,00