Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Sekcia projektov
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: pop@sopsr.sk

Ing. Ivana Stašek
Mob: +421 910 191 633
e-mail: ivana.stasek@sopsr.sk

Ing. Lucia Vačoková
Mob: +421 903 298 107
e-mail: lucia.vacokova@sopsr.sk

Ing. Marta Vrábová
Mob: +421 910 259 103
e-mail: marta.vrabova@sopsr.sk