ŠOP SR logo   logo enviromentalneho fondu

Program Ochrany Prírody

Získajte finančnú dotáciu na ochranu prírody a krajiny

Vážení žiadatelia podpory formou dotácie v rámci Programu ochrany prírody 2023,

dovoľte nám informovať Vás o možnosti predkladania žiadostí o dotáciu v rámci Programu ochrany prírody pre rok 2023.

Všetky potrebné informácie nájdete v Usmernení pre žiadateľov, ktoré nájdete v časti Dokumenty – doklady k žiadosti POP 2023 spolu so žiadosťou na rok 2023 a s povinnými prílohami.

Uzávierka prijímania žiadostí: 08.08.2023

Tešíme sa na spoluprácu!