ŠOP SR logo   logo enviromentalneho fondu

Program Ochrany Prírody

Získajte finančnú dotáciu na ochranu prírody a krajiny

Oznam pre žiadateľov o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 v rámci Programu ochrany prírody 2022

Vážení žiadatelia podpory formou dotácie v rámci Programu ochrany prírody 2022,

oznamujeme Vám, že minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) z Environmentálneho fondu v rámci Programu ochrany prírody na rok 2022. Zoznam podporených žiadateľov je zverejnený  v časti pop.sopsr.sk/dotacie/pop-2022/

V prípade otázok k oprávnenosti projektov, výdavkov či žiadateľov nás kontaktujte prostredníctvom kontaktov uvedených TU.