Kontakt

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048 47 220 43; 048 47 220 32

e-mail: pop@sopsr.sk